Välkommen till
Enköpings Kvinnojour

Vår kvinnojour vill verka mot alla former av förtryck mot kvinnor. Kvinnojouren är partipolitisk- och religiöst obunden. Vi är ideell förening och vi arbetar under tystnadslöfte.

Vi vill:

  • Stötta och hjälpa kvinnor som utsatts för hot, psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld, trakasserier, övergrepp och ofredande.
  • Bistå med tillfälligt boende.
  • Bistå med kunskap om våld i nära relation genom föreläsningar, material, opinionsbildning m.m.

Vill du arbeta som ideell jourkvinna?

801